EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een relatief nieuwe vorm van psychotherapie die in 1989 is ontwikkeld voor de verwerking van traumatische gebeurtenissen. Inmiddels is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking en effectiviteit van EMDR. Nederland is in de wereld één van de koplopers in het onderzoek naar EMDR.

EMDR is aanvankelijk ontwikkeld voor de behandeling van éénmalige traumatische gebeurtenissen.
Bij Groeiend Geluk wordt EMDR therapie bijvoorbeeld ingezet voor het verwerken:

  • een miskraam
  • een abortus
  • een premature geboorte
  • een bevalling/keizersnede
  • herinneringen aan ziekenhuisopnames

Het doel van EMDR is dat eerdere nare ervaringen worden verwerkt, zodat deze niet meer voor belemmeringen of klachten zorgen in het hier en nu.

Op de website www.emdr.nl vind je nog veel meer informatie over deze vorm van therapie.