Groeiend Geluk werkt graag samen met andere zorgaanbieders. Zo vindt er regelmatig overleg plaats met andere GZ- psychologen in intervisiegroepen.

Sinds 2012 levert Groeiend Geluk specialistische behandelingen voor het Instituut voor Psychotrauma (IVP). Het IVP heeft overeenkomsten gesloten met werkgevers (bijvoorbeeld Albert Heijn, Justitiële Inrichtingen en het COA. Medewerkers kunnen worden aangemeld voor opvanggesprekken of traumabehandeling wanneer zij een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.

In 2016 heeft Groeiend Geluk zich aangesloten bij PoZoB. PoZoB richt zich actief op het verbeteren van de eerstelijns zorg voor mensen met een chronische, psychische of ouderdomsaandoening. Samen met huisartsen, zorgverleners en zorgverzekeraars ontwikkelt PoZoB vernieuwende ketenzorg. Sinds 2016 is het mogelijk om via de huisarts en de praktijkondersteuner (POH GGZ) rechtstreeks via de zorgstraat verwezen te worden naar Groeiend Geluk. In dit kader wordt er regelmatig samengewerkt met verschillende praktijkondersteuners GGz (POH GGZ), o.a. van de nabij gelegen huisartsenpraktijk Lidwina.

Groeiend Geluk is sinds 2016 gevestigd aan de Piuslaan 93a. De psychologie praktijk zit daar in de praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie van Eijk. Zo nodig kan er samengewerkt worden met de verschillende disciplines binnen de fysiotherapie. Ook wordt er samengewerkt binnen het programma van BeLife.

Heb je een vraag? Neem gerust vrijblijvend contact op.